fredag 13 september 2013

Vecka 37

På Uteskolan denna vecka arbetade barnen i par. Innan vi gick ut fick de mäta upp ett metersnöre. Ute i skogen fick de sedan fyra längduppgifter: 

1. Hitta ett träd som har en meter i omkrets.

2.  Hitta något som är en meter långt. Hitta något som är hälften så långt.

3. Hur många kottar går det på en meter?


4. Bygg ett torn som är en meter högt.


Den sista uppgiften blev en riktig utmaning då vi inte hade stenar att bygga med. 
Många olika byggen med pinnar, löv och barr. Bra tankar, lösningar och samarbete!

En bilduppgift där vi tränade lungorna har vi även haft. :)
Blåsmålning!Ha en fin helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar