söndag 20 mars 2016

Vecka 11


Nu är de nationella proven i svenska igång. Vatten är temat för alla delar. 
På tisdag uppmärksammade vi Pi-dagen. Vi gick ut till Hjorthagen och hade olika övningar kring talets decimaler. Under promenaden tillbaks mot skolan fick grupperna till uppgift att försöka memorera så många decimaler som möjligt, i rätt ordningsföljd förstås. Den grupp som kom ihåg flest decimaler räknade fram till talets 36:e decimal. Imponerande!Till veckans bilduppgift behövde vi lite hjälp av vår kära sol.

MatematikMuntliga övningar i engelska som spelades in i photo booth.På fredagens NO såg vi fyra kortfilmer om earth hour på WWF:s hemsida.
Veckan avslutades med en god vegetarisk pastasallad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar